Er blijft ons nu nog over met een enkel woord te gewagen van den invloed, dien de afzonderlijke stralen des spectrums op het proces der ademhaling uitoefenen. Niet lang na MOLESCHOTT’S ontdekking, betrekkelijk de werking van gemengd of wit licht op de ademhaling van kikvorschen, had JULES BÉCLARD reeds vogels, kleine zoogdieren en kikvorschen onder klokken van gekleurd glas laten ademhalen. Veel bijzonders werd echter door den waarnemer aangaande die proeven niet publiek gemaakt.