De gletschers van Noorwegen vormden reeds jaren lang een onderwerp van nauwgezette studie. Aantal, ligging, periodieke veranderingen, de aard van hun oorsprongsgebied, meteorologische en orographische voorwaarden, kortom, al wat tot een wetenschappelijk onderzoek der gletschers in betrekking staat, was voor de Noorweegsche ijsstroomen even goed in cijfers vastgesteld, als zulks geschied was ten opzichte der Zwitsersche, IJslandsche en een aantal buiten Europa gelegen gletschers. Zweden daarentegen bleef tot op den jongsten tijd een bijna niet geëxploiteerd land, nl. voorzoover dit onderwerp aangaat. Zelfs in het zooeven verschenen work van ALBERT HEIM, Handbuch der Gletscherkunde, 560 pagina’s groot, heb ik na vluchtige doorzage geen enkelen regel over de Zweedsche gletschers ontmoet.