Het nut der lawinen is ontegenzeggelijk veel grooter dan de schade, die zij aanrichten. De reusachtige sneeuwval maakt op de bergen veel warmte vrij, terwijl het smeltingsproces in de diepte warmte bindt. Waren er geen lawinen, het klimaat zou in de hoogte veel ruwer, in de dalen merkelijk heeter en droger zijn. De sneeuwgrens zou verder naar beneden worden gedrukt, menige schoone Alpenweide onder een altijddurend sneeuwkleed begraven liggen, de gletschers zouden zich reusachtig uitbreiden en 't leven op de bergen werd tot eene onmogelijkheid.