Meeldraden en stampers, de geslachtsorganen, vormen het essentiëele der bloem. Beider vereenigde werking geeft aanleiding tot de rijping van ontkierabaar zaad, het biologisch einddoel der bloem. Gewoonlijk evenwel vallen deze organen weinig in ’t oog, bieden weinig aantrekkelijks aan voor den oppervlakkigen beschouwer, weshalve de leek dan ook meer opmerkzaamheid schenkt aan de schoon gekleurde blaadjes, welke de wetenschap definiëert als beschermende deelen der bloem, doch die in den volksmond de bloem bij uitnemendheid heeten.