Een vreemd woord! Bijzonder fraai klinkt het ook al niet. Er moeten dan wel bijzondere redenen zijn geweest, die de invoering van dit woord in de wetenschap hebben gewettigd. Kjökken-mödding is ontleend aan de Deensche taal; eigenlijk is het eene plattelandsuitdrukking, minder gebruikelijk in de salons dan wel bij den Jutlandschen boer, die daarmede den vuilnishoop aanduidt , welke zijn oorsprong ontleent aan den keuken-afval. In tegenstelling hiermede betitelt hij de eigenlijke mestvaalt, waar de drek van het stalvee en al wat daarbij behoort wordt verzameld, als stald-mödding (meerv. stald-möddinger).