De Engelsche scheikundige LASCELLES SCOTT heeft gevonden dat muziek ontploffing kan veroorzaken. Van knalkwik, dat naar men weet in de slaghoedjes der schietgeweren dienst doet, is bekend dat het, behalve door slag en wrijving, ook door verwarming tot ongeveer 172° C. (volgens anderen ± 186° C.) ontploft. Legt men nu eenige milligrammen knalkwik op een metalen plaat en verwarmt tot hoogstens 154° C., dan zal dit, wanneer in de buurt geen muziek gemaakt wordt, onveranderd blijven. Praten deert het knalkwik niet, ook zingen (althans door de menschelijke stemmen, waarover SCOTT in zijn laboratorium beschikken kon) had geene uitwerking. Doch werd in de nabijheid viool gespeeld of op de cornet à piston geblazen, dan duurde het niet lang of de ontploffing volgde. Van andere ontplofbare stoffen bleken eenige , die schietkatoen, nitroglycerine of ook beide bevatten , even gevoelig voor muziek te zijn als knalkwik en knalzilver , maar ze ontploften niet alle door het spelen van dezelfde noot.