DOLBEAR heeft hierover , in de Cosmopolitan Magazine en overgenomen in de Revue Scientifique, de volgende opmerkingen gemaakt. Vroeger maakte men onderscheid tusschen warmte-, licht- en chemische stralen , doch door een nadere studie is die onderscheiding weer opgegeven. Dezelfde stralen, die als licht worden opgevat, kunnen een lichaam verwarmen en chemischen arbeid verrichten en alle stralen bezitten dezelfde kenmerkende eigenschappen. Er bestaan geen speciale aether-golven die men »licht” zou kunnen noemen: wat wij dien naam geven is niet dan een physiologisch verschijnsel, dat buiten het gezichtsorgaan niet bestaat.