Wij noemen het leven kort en dit is het: zeker althans als men het doorbrengt op de wijze van de drie Zigeuners, ons door LENAU geschilderd, rustende op de heide in de avondschemering: Dreifach haben sie mir gezeigt Wenn das Leben uns nachtet, Wie man’s verraucht, verschläft, vergeigt Und es dreimal verachtet. Toch weten wij aan den anderen kant door schitterende voorbeelden, dat een mensch met vasten wil begaafd in zijn kort leven veel tot stand kan brengen en dit daardoor lang kan maken. En wat treffend is, men Vindt die voorbeelden niet uitsluitend onder hen die betrekkelijk een hoogen ouderdom bereikten, zooals TITIAAN die 99 en NEWTON die 85 jaar oud werd, of die althans de beste levensjaren overschreden, zooals BACH en REMBRANDT, HUYGENS en BERZELIUS, maar eveneens onder hen, wier levensdraad vroeg werd afgesneden. ALEXANDER, de wereldveroveraar, stierf op 33-jarigen leeftijd. FRANS SCHUBERT, de Duitsche componist, bracht het slechts tot 31 en de Hollandsche schilder PAULUS POTTER slechts tot 28 jaar. Toch vond SCHUBERT tijd om zich onsterfelijk te maken door zijne liederen, waarvan hij alleen er meer dan duizend schreef, behalve talrijke andere werken voor koor, orchest en allerlei instrumenten, en toch liet de laatste, behalve vele teekeningen en etsen, meer dan honderd doeken na, die over de geheele wereld verspreid het Hollandsche rundvee ook in beeld overal beroemd gemaakt hebben.