Onder den titel van Die Biber an der Mittlern Elbe, gaf H. FRIEDRICH een boekje uit (Dessau, PAUL BAUMANN, 1894), waarin hij zijne waarnemingen en aanteekeningen over de laatste duitsche bever-koloniën mededeelt. De volgende bijzonderheden zijn hieraan ontleend. Terwijl de bever eens over geheel Europa wijd en zijd verbreid was, en b. v. alleen in ’t koninkrijk Beieren aan meer dan zestig plaatsen en wateren zijn naarn gegeven heeft,¹ kent men thans in ons werelddeel, behalve de Elbe, met zekerheid alleen nog de mondingen van de Rhône als woonplaats van dit merkwaardig knaagdier. Volgens FRIEDRICH leeft hij thans stellig niet meer in Engeland en de Alpenlanden en heeft men in de laatste jaren uit Oostenrijk en Scandinavië geen enkel bericht, dat nog op zijn bestaan wijst.