Door de merkwaardige proeven van VAN MARUM met de groote electriseermachine van Teyler’s Museum te Haarlem was bereids in laatst der vorige eeuw overtuigend bewezen, dat zoowel gassen als vaste stofften door electrische ontladingen chemische veranderingen konden, ¹ Hierdoor was de grond gelegd voor een hoogst belangrijken tak der scheikunde, die, aanvankelijk meer in de studeekamer dan in het laboratorium verzorgd en na eene lange moeitevolle jeugd eerst in de laatste jaren tot krachtige ontwikkeling gekomen, thans als »electro-chemie” zoowel theoretisch als praktisch ’t grootste gewicht voor den scheikundige geworden is. Dr. FELIX OETTEL gaf onlangs een beschrijving van de toepassingen, die hiervan tegenwoordig in de nijverheid gemaakt worden. In ’ volgend overzicht is van dit boekje, dat, nog geen jaar oud, reeds aanvulling zou behoeven, een vrij gebruik gemaakt. ²