BERTHELOT, die zijn groote chemische kennis met zulk een goeden uitslag op oudheidkundige vraagstukken toepast, heeft onlangs bovenstaand onderwerp in de Fransche Academie besproken. Aan zijn belangrijke verhandeling, in de Revue Scientifique van 23 Oct. 1897 opgenomen, is het volgende ontleend. Door den heer TH. ROBERT, conservator van het museum van oudheden te Reims, werden hem in Sept. twee kleine glazen spiegels toegezonden, alsmede brokstukken van twee andere; alles gevonden in gallo-romeinsche graven. Deze stammen uit de 3de en 4de eeuw na Christus en liggen alle op het grondgebied van Reims.