NORDENFELDT heeft een vaartuig doen bouwen en met goeden uitslag tusschen Stokholm en Gothenburg beproefd, waarmeê men zoowel op als in het water (tot aan 10 M. diep beneden ’t oppervlak) varen kan. ’t Vaartuig heeft de gedaante van een sigaar, is 19,8 M. lang en hoogstens 3,55 M. breed. Een met een glazen klok gesloten koepel, waardoor men den horizon zien kan, geeft toegang tot de binnenste ruimte, ’t Schip heeft verscheidene waterdichte beschotten , stoomvermogen en een equipage van drie man. (Rev. Scient. 20 Nov. 1897.)