Gaarne vestig ik de aandacht der lezers van dit tijdschrift op bovenstaande brochure, mij ter bespreking door den uitgever toegezonden. In de zoogenoemde physische chemie neemt tegenwoordig, naast de theorie der verdunde oplossingen, de phasenleer een zeer belangrijke plaats in. Beiden houden zich bezig met verschijnselen van het chemisch evenwicht, doch terwijl de eerste in betrekkelijk korten tijd algemeen ingang vond, wordt de laatste nog niet overal op hare volle waarde geschat.