Alhoewel men in in de literatuur gewoonlijk den ingenieur TREVITHICK in ’t voorbijgaan even noemt als den eersten, die een locomotief uitdacht, construeerde en voor ’t vervoer van vrachten bezigde, wordt toch gewoonlijk george STEPHENSON als de ware uitvinder beschouwd, die het mechanisme daarvan zoo ontwierp, als in hoofdzaak nog thans den grondslag vormt. In een engelsch ingenieurs-tijdschrift betoogt WILLIAM FLETCHER de onjuistheid van deze »legende”. Niet alleen toch dat onze hedendaagsche locomotieven uit die van TREVITHICK zijn voortgekomen, maar STEPHENSON zou daaraan zelfs niets verbeterd, integendeel ze slechts op gebrekkige wijze gecopiëerd hebben.