Aan den waterval der Niagara wordt thans met goeden uitslag het »Acker”-smeltproces toegepast voor de bereiding langs electrolytischen weg van bijtende natron en chloor uit keukenzout. Het proces berust op de ontleding van gesmolten klipzout door den galvanisehen stroom. Als anode dient kool, als kathode gesmolten lood. Aan de laatste treedt het natrium, met het lood een legeering vormend. De circulatie en de voortdurende vernieuwing der vloeibare kathode worden bewerkt door stoom van hoogen druk en een injector. De lood-natrium-legeering wordt in een afzonderlijk vat overgebracht, waarin de stoom haar ontleedt in bijtende natron, waterstofgas en lood. Door zorgvuldige regeling van den stoom-toevoer verkrijgt men watervrije bijtende natron (Na OH) in gesmolten staat en worden de kosten vermeden om door indamping het te veel aangevoerde water weer te verwijderen.