In de grondslagen der chemische industrie zien wij tegenwoordig belangrijke veranderingen komen. De energie, tot dusverre bijna uitsluitend aan den zwarten diamant, de steenkool, ontleend, begint men nu al meer en meer ook aan vallend water te onttrekken en dit brengt niet alleen verandering in de plaatsen, waar de industrie bij voorkeur kan gedijen, doch ook in de gevolgde methoden.²