Bij het herdenken van het halve eeuwfeest van het Album, kon als zeldzaam feit vermeld worden, dat nog altijd één der drie oprichters deel uitmaakte van de redactie. Thans, slechts weinige maanden later, ga ik mij van de droeve taak kwijten zijn heengaan te herdenken uit het land der levenden.