De voortdurende uitbreiding der zuivere en toegepaste chemie doet steeds nieuwe tijdschriften ontstaan, die uitsluitend aan bepaalde onderdeelen gewijd zijn. Sedert het vorige jaar verschijnt nu ook tweemaal in de maand bij de bekende uitgeversfirma VIEWEG EN ZOON te Bruuswijk een »Zeitschrift für Farben- und Textil-Chemie”, met fraaie platen en monsters van geverwde stoffen. Zoo vindt men in de eerste aflevering van den tweeden jaargang ook een door een monster opgehelderd artikel over de batikkunst, met aanhalingen uit de Bulletins van het Koloniaal Museum te Haarlem.