Staal met 3—6 pct. nikkel wordt wegens zijn groote hardheid en elasticiteit, alsook om den grooten weêrstand tegen zeewater en stoom, gebezigd voor pantserplaten en stoomketels. Als de nog tamelijk hooge prijs dit toeliet, zou ’t gebruik nog toenemen. Dit geldt in nog hooger mate van een ijzer-nikkel-legeering met 36 pct. nikkel, die onder omstandigheden waarin ijzer en staal met een dikke laag roest bedekt worden, daarvan nagenoeg geheel vrij blijft. Voor spoorwegrails zou het een uitmuntend materiaal zijn, ook om den uiterst geringen uitzettingscoëfficient, die slechts 2/13de is van ijzer en de kleinste van alle metalen en legeeringen. Om de laatste reden dient het reeds vrij algemeen voor de slingers van chronometers. Compensatieinrichtingen voor de temperatuursveranderingen vervallen hierbij, daar de geringe uitzettingen van de koperen lenzen tegen die van de steel opwegen.