Aan de talrijke reizigers, die jaarlijks de Alpenlanden bezoeken, is het door eigen aanschouwing of verhalen van anderen bekend, dat in den laatsten tijd de gletsehers zich vrij algemeen minder ver uitstrekken dan vroeger. Een sprekend voorbeeld daarvan is de Rosenlauigletscher. De accurate BAEDEKER zeide daarvan in 1859: (Die Sc/nvciz, 8e Aufl., S. 116) «De gletscher ligt ½ uur ten zuiden van Rosenlauibad”. Doch in de 21ste uitgave van 1885, dus een vierde eeuw later, heet het: «de «gletscher is in de laatste tientallen van jaren zoo afgesmolten, dat «men (van Rosenlauibad komend) 1½ — 2 uur te klimmen heeft, wil «men er een overzicht van krijgen.”