Volgens een in de Vereenigde Staten gemaakte berekening, is de wereldopbrengst aan ruwe petroleum in 1902 bij benadering geweest, uitgedrukt in tonnen: (van 42 gallon = 192 liter) Naar men ziet is Rusland thans vrijwel met de Vereenigde Staten gelijk gekomen en leveren beide landen te zamen ruim negen-tiende van de geheele opbrengst. Het resteerende één-tiende is over een groot aantal landen verdeeld: onze Indische bezittingen brengen daarvan een derde op, of bijna een dertigste van ’t geheel.