’t Green in de vorige aflevering, bladz. 162, over ’t voorkomen van het radium in de natuur is gezegd, eischt eenige aanvulling. Door ’t onderzoek van verschillende natuurkundigen is het niet onwaarschijnlijk geworden, dat het radium wellicht blijken zal vrij algemeen in de aardkorst voor te komen.