Eenvoudige chemische processen schijnen alleen plaats te grijpen in onze verbeelding. Althans wanneer een door ons zoo genoemd proces nauwkeurig en bij herhaling bestudeerd wordt, dan is het regel dat er vóór en na bijzonderheden aan den dag komen, die met de aanvankelijke, naieve verklaring niet te rijmen zijn en den onderzoekers de overtuiging opdringen, dat het verloop veel ingewikkelder is, dan men gedacht had. Tot die processen schijnt men ook het roesten van ’t ijzer te moeten brengen, dat, hoewel tot de overigens veel bestudeerde langzame verbrandingen behoorend, niet zoo herhaaldelijk en opzettelijk door