In verband met hetgeen in de Januari-aflevering van 1904, (bldz. 116) over don teruggang van de gletschers is bericht, zal de lezer wellicht met belangstelling vernemen wat de Deensche geleerde DR DR. M. C. ENGELL onlangs over een der best bekende Groenlandsche gletschers, die van Jakobshavn, heeft medegedeeld. Met behulp van de waarnemingen, in de laatste halve eeuw over dezen gletscher gedaan, heeft hij een terreinkaart ontworpen, waarop de plaatsen zijn aangeduid door den kop van den gletscher op verschillende tijdstippen ingenomen. Daaruit blijkt, dat de gletscher in die 50 jaar ruim 13 kilometer achterwaarts is gegaan, terwijl hij bovendien minstens 9 nieter in hoogte afnam.