»Geen rozen zonder doornen” zegt een in vele talen bekend spreekwoord. Houdt men zich evenwel aan de in de plantkunde gebruikelijke terminologie, dan zijn er juist omgekeerd geen rozen met doornen. Wel hebben genoemde planten doorgaans scherpe aanhangsels, door de botanici stekels geheeten, doch echte doornen, vervormde takken of bladdeelen, zijn dit niet.