Dr. Morosiewicz, hoogleeraar in de mineralogie te Krakau, heeft op een studiereis in het gouvernement Jekaterinoslaw (Zuid-Rusland) een nieuwe delfstof ontdekt, dat hij naar den Weener mineraloog Beck beckoliet noemt. Het bestaat voor 75 pct. uit zeldzame aarden, is in samenstelling analoog aan de grenaten en kristalliseert evenals deze in het regelmatige stelsel. Hoofdbestanddeelen zijn de oxyden van cerium, lanthaniura on didymiura, zoodat het voor de industrie der gloeikousjes van belang kan worden.