Om van bovenstaand getal, dat naar men weet aangeeft hoeveel maal de cirkelomtrek grooter is dan de straal, de eerste 31 cijfers te onthouden, heeft een fransch wiskundige het volgend versje vervaardigd, waarin het aantal letters der opeenvolgende woorden de cijfers aangeven: De „Frankfurter Zeitung”, dit meedeelend,') voegt daaraan een soortgelijk gedicht toe van een Duitschen dichter-mathematicus: