Voor den scheikundige is wel de meest verrassende uitkomst van het radium-onderzoek tot dusverre geweest, dat een element uit een ander kan geboren worden. Naar bekend is, wordt dit althans aangenomen voor het helium, dat — naar het eerst RAMSAY en SODDY vonden, en later door verschillende andere onderzoekers bevestigd is, — uit de emanatie ontstaat door het radium uitgezonden. De gronden, waarop men aanneemt dat hierbij het radium-atoom een langzame ontbinding ondergaat, en de voorstelling, die men zich met behulp der elektronentheorie van de manier vormt waarop helium ontstaat, is bereids in mijn vroeger opstel over radium (Jaarg. 1904, p. 101—182) uiteengezet. ¹)