Er zijn geen vuurvaste elementen meer. Zooals aan den lezer van het wetenschappelijk bijblad bekend zal zijn, is MOISSAN, de schepper van de chemie der hooge temperaturen, er in geslaagd achtereenvolgens de meest vuurbestendige metalen in zijn elektrischen oven te distilleeren.