De gestadig toenemende vraag naar chloroform, dat steeds meerdere toepassingen vindt, heeft naar een bereiding doen omzien, die deze in 1832 gelijktijdig door SOUBEIRAN en LIEBIG ontdekte stof in groote hoeveelheden en tegen lagen prijs kan geven. Men heeft die gevonden in een electrolytisch proces, dat zich aansluit aan de bereiding van chloor en bijtende soda op denzelfden weg en geheel overeenkomt met de bereiding van jodoform uit aceton en joodkalium.