In het onlangs verschenen eerste deel van een levensbeschrijving van bovengenoemden vermaarden entomoloog(¹), wordt aldus zijne wonderbare redding uit gevangenschap verhaald. Als natuurlijke zoon van baron d’ESPAGNAC 1762 te Brive in het departement Corrèze geboren, was hij voor den geestelijken stand bestemd en in 1789 als priester gewijd. Doch in 1793 werd hij ten gevolge van de weigering om den eed aan de republiekijnsche regeering af te leggen gevangen gezet en daarna met de andere weerbarstige geestelijken veroordeeld tot verbanning naar Cayenne. Op een goeden dag ontdekte hij, destijds reeds kundig entomoloog, een hem onbekende soort van kever op den muur zijner cel, dien hij met een zieke deelde. De gevangenisdokter, die juist binnentrad, vroeg, de opgewondenheid van LATREILLE bespeurend, dezen om opheldering en, toen hij die verkregen had, om verlof den kever aan een vriend te mogen toonen, die eveneens van insecten studie maakte. Den volgenden dag kwam de dokter met de boodschap van M. BORY terug, dat deze eveneens den kever voor een nieuwe soort hield. LATREILLE smeekte toen den geneesheer aan zijn vriend het volgende te melden.