De vraag naar kamfer op de wereldmarkt neemt gestadig toe in weerwil van de aanzienlijk geklommen prijzen. De hoofdreden daarvan is het toenemend gebruik van celluloïde, dat naar men weet een mengsel is van kamfer met nitrocellulose. Wel is waar beproeft men sedert jaren daarin de kamfer door het goedkoopere naphtaline te vervangen, doch tot nog toe met weinig bevredigenden uitslag. Ook de kunstmatige bereiding van kamfer, hoewel in ’t groot uitvoerbaar, is te duur om met de natuurlijke wijze van voortbrenging te concurreeren. Het uitgangspunt is de terpentijnolie, waarvan de prijs reeds niet laag is en die bij fabricage in ’t groot stellig nog zou klimmen. Vervolgens is de opbrengst slecht. Rekent men toch dat aan kamfer slechts ongeveer een kwart van het gewicht der terpentijnolie verkregen wordt en deze voor de helft in waardelooze afvalproducten overgaat.