In mijn opstel: »Onderzoekingen aangaande de genesis der alcaloïden« (bladz. 56 van dezen jaargang) wordt — onderaan op de eerste bladzijde — van afvalproducten in het dierlijke organisme gesproken, z.a. phenolen, skalol, glycocol, cholalzuur, die alvorens het lichaam te verlaten zich zouden verbinden met andere stoffen, z.a. zwavelzuur, benzoëzuur en glucuronzuur. Vermoedelijk zal dit niet voor alle lezers van dit tijdschrift volkomen duidelijk geweest zijn, in weerwil dat de volgende zin, waarin aan hippuurzuur als condensatieproduct van glycocol en benzoëzuur herinnerd werd, althans voor hen, die een cursus in organische chemie bijwoonden, eenige opheldering kon geven.