Met loffelijken spoed hebben de bovengenoemde schrijvers het werk voltooid, waarvan ik in dit Album, Jaarg. 1907, blz. 350, het eerste gedeelte aankondigde. Dit tweede deel, dat in 9 vellen druks de organische chemie behandelt, is met evenveel zorg bewerkt als het eerste. Uit den aard van de zaak kon hier van de physische chemie niet evenveel party getrokken worden als in het voorgaande, met uitzondering van de leer der elektrolytische dissociatie, waarvan, waar dit pas gaf, vlijtig gebruik is gemaakt.