Naar aanleiding van een onlangs verschenen boek over petroleum van L. G. TASSART, geeft de Revue Scientifique een beschouwing over de verschillende theorieën waardoor men ’t ontstaan van de petroleum zoekt te verklaren. Deze laten zich tot twee rubrieken terugbrengen. Volgens de eene is aardolie van bewerktuigden, volgens de andere van onbewerktuigden oorsprong. Beide rubrieken laten zich weer onderverdeelen, al naar de bepaalde stoffen waaruit men de petroleum ontstaan denkt.