Over dezen onderzoekingstocht is, in de zitting van de Royal Geographical Society te Londen, d.d. 7 Dec. 1908, een lezing gehouden door Luitn. A. Trolle. Van het daarvan in Nature, Nr. van 21/1 ’09, opgenomen verslag, volgt hier de vrije vertaling. In weerwil dat de expeditie het ongeluk trof haar hoofd, Mylius Erichsen, en twee harer leden te verliezen, die op een sledetocht den dood vonden, heeft zij toch in de twee jaar die zij uitbleef de weinig bekende fjorden en kusten van Noordoost Groenland opgenomen en nog ander voor de wetenschap belangrijk werk verricht. Terwijl later daarvan uitvoerig verslag zal worden gedaan, bepaalde Luitn. Trolle zich tot een algemeen overzicht.