In het Grieksch noemde men de harde edelsteenen, welke volgens het toen en nog lang later heerschende begrip zelfs tegen de zwaarste hamerslagen bestand waren: Adamas, welk woord de onbedwingbare beteekent. In het deftig Engelsch en in de poëzie gebruikt men nog den naam adamant voor diamant. Zie het hierboven aangehaalde Het woord »diamond«, een verbastering van adamant, beteekent eigenlijk »ruitvorm«.