Wie dezer dagen een bezoek brengt aan den Hortus te Amsterdam, zal daar in een der kassen de ontkieming kunnen zien van één der merkwaardigste palmen, de Lodoicea Seychellarum. De vrucht van dien palm is verbazend groot. Zij wordt wel een voet lang, ongeveer 25 cM. breed, en bevat een steenharde, zwarte kern, bestaande uit het zaad en den daarmee vergroeiden binnensten vruchtwand. Die kern is half-kogelvormig en tweelobbig, waarom de vrucht wel dubbele cocosnoot wordt genoemd. Zij weegt niet minder dan 10 à 25 K.G. Gerust kunnen wij haar dus de grootste vrucht der aarde noemen. Reeds langen tijd zijn die vruchten bekend, zelfs langer dan de boom, die ze voortbrengt.