Hierboven werd reeds met een enkel woord er op gewezen, dat de beschouwing van de centrale deelen van het zenuwstelsel der koppootigen recht geeft tot het vermoeden, dat aan deze dieren, wat hunne verstandelijke ontwikkeling betreft, een booge rang moet worden toegekend. Directe bewijzen hiervoor leveren de mededeelingen van hen, die de levenswijze dezer dieren in aquaria en in de vrije natuur hebben nagegaan. Alle koppootigen zijn behendige en stoutmoedige roofdieren, welker prooi uit weekdieren, schaaldieren en visschen bestaat.