In dezen zomer las men in de dagbladen, dat in de haven van de Willemsvaart bij Zwolle door eenen jongen een slang gevangen was met eenen aardpier aan den hengel. Het feit was volkomen waar en men heeft ons de slang onmiddellijk vertoond. Het was de gewone ringslang (Coluber natrix LINN), waarvan men in de verhandeling van v. LIER Over de slangen en adders in het Landschap Drenthe eene juiste afbeelding ziet. Deze slangensoort werd door ons in de buurschap Emmen bij Dalfsen en elders waargenomen en behoort niet tot de zeldzaamheden. Men treft haar het meest bij beken aan, zoo als te Molencate bij Hattem en te Oldenbroek.