De Franschen hebben een spreekwoord, dat dus luidt: Et l’on vevient toujours A ses premiers amours. Als van zelf schoot mij dit gezegde te binnen, toen ik den titel schreef van dit opstel. ’t Is nu bijna 40 jaar geleden dat er in het Album der Natuur een opstel, getiteld: »Iets over den pieterman”, werd opgenomen; een opstel door mij geschreven naar aanleiding van een samenloop van omstandigheden, die een beslissenden invloed op mijn geheelen levensloop hebben gehad. Ik hoop den geëerden lezer van het Album aangenaam te zijn, door mede te deelen, hoe het komt dat ik in 1893 terug kom op een onderzoek reeds in 1853 begonnen, toen ik de vraag trachtte te beantwoorden, die hierboven staat geschreven: Is de pieterman een vergiftige visch?