Wanneer iemand in het begin van Juni in de provincie Groningen of Friesland, vooral in de nabij de zee gelegen gedeelten reist, zal zijn aandacht getrokken worden door akkers van een buitengewoon mooi groen, die hier en daar tusschen de korenvelden verspreid liggen. Dat zijn de vlasakkers. De dicht opeenstaande, dan ongeveer een halven meter lange plantjes bezitten stengels en blaadjes van een uiterst fijn, teer groen, dat aan den geheelen akker een zeer bijzondere tint verleent, vooral dan mooi, wanneer de wind de licht gebogen plantjes in beweging brengt en zacht doet golven.