Ik ga nu over tot de behandeling van eenige toestellen, waarmede men tijdsverloopen bepaalt, en zal in de eerste plaats bespreken de sterrenklok. Waar men kan, maakt men gebruik van den slinger, omdat hij uitkomsten geeft, welke het meest in overeenstemming zijn met die der sterrenbeweging. Intusschen wordt de slinger telkens gecontroleerd door waarnemingen aan den hemel.