Wanneer men een der beide lippen van den stempel van Mimulus lutens of van eene andere der hier te lande gekweekte Mimulus soorten: Mimulus moschatus (het bekende muskusplantje), Mimulus Tilingii, Mimulus hybridus, enz. even met de punt van een potlood aanraakt, dan slaan die lippen dadelijk dicht om 10—15 minuten later langzaam aan weêr open te gaan. Op nieuw aangeraakt, herhaalt zich die beweging. Dit spel zou men den ganschen dag kunnen voortzetten, zonder dat de prikkelbare stempel zijn gevoeligheid verliest. Dit dichtslaan der stempellippen wordt in de natuur veroorzaakt door eene bjj, die de bloemen van Mimulus binnendringt om zich meester te maken van den honig, maar de bij doet in den regel ook nog iets anders.