Wat is schemering? Wat nut brengt zij aan? Hoe ontstaat zij? Wat bijzonders heeft er bij plaats? Hoe is zij op verschillende tijden en op onderscheidene plaatsen? Ziet daar, geachte lezer! u eenige vragen voorgeworpen, die uwe aandacht vestigen op een verschijnsel, dat algemeen bekend is, waarvan ieder voordeel trekt, dat gewis menigeen vreugde en genot heeft verschaft; maar over welks ontstaan en wezen misschien door velen niet is nagedacht. Het gaat met do schemering als met zoo menig verschijnsel, dat men dagelijks of wel zeer dikwijls kan zien en opmerken, men wordt er zoo aan gewoon, dat men meent het goed en grondig, ook in al zijn bijzonderheden, te kennen en niet zelden verrast wordt als men, bij nadenken of door eene aan ons gerigte vraag, tot de bewustheid komt, dat zulks niet het geval is en er nog veel hij valt op te merken, dat aan onze aandacht is ontsnapt en vele bijzonderheden bij voorkomen, die wij niet dadelijk kunnen verklaren.