Alle wetenschappen zijn aan elkander verwant, hoe verschillend haar gebied, hoe uiteenloopend hare wijze van onderzoek en beoefening ook moge wezen. In aard komen zij daarin met elkander overeen: dat zij streven naar waarheid; maar zij verschillen hierin: dat zij de waarheid op een verschillend gebied zoeken en die langs onderscheidene en niet zelden zeer uiteenloopende wogen trachten te vinden.