“Iemand vraagt eene beschrijving te mogen hebben van nevenstaand waterweerglas in het Album der Natuur, en, zoo die er zijn, opgaven van waarnemingen met dit weerglas.” Deze vraag ontving de redactie van dit tijdschrift voor korten tijd per briefkaart. Ik heb op mjj genomen haar te beantwoorden. Ik doe dit niet op den omslag, die anders voor de correspondentie bestemd is, ten eerste omdat het antwoord dan al te kort zou moeten zijn, en ten tweede omdat misschien, behalve de vrager, ook nog een aantal andere lezers van ons tijdschrift in het onderwerp van zijne vraag belang stellen.