Men kent de zoogenaamde circulairzagen. Het zijn cirkelvormige staalplaten, met de gewone zaagtanden aan den rand, die om een loodrecht op haar vlak staande as snel worden rondbewogen en zoo een blok hout of metaal, dat daarmede op geschikte wijze in aanraking wordt gebracht en gehouden, zeer spoedig doorsnijden. Voor eenige jaren heeft men in Amerika ontdekt dat, althans wanneer zulke werktuigen tot het zagen van metaal en andere harde stoffen moeten gebezigd worden, men de tanden weglaten kan, als de schijf slechts met een groote snelheid wordt rondbewogen. Een ijzeren schijf van omstreeks een meter middellijn, die van 150 tot 200 malen in de minuut omwentelt, snijdt stalen staven met gemak door; terwijl zij de deeltjes daarvan, gloeiend en dus in de lucht verbrandend, in een schitterende vonkenstroom doet wegspatten.