Ik ontving voor eenige dagen, toen het laatstvorig nommer van dit Album reeds afgezet was, den volgenden brief: WelEdele Heer! Voor een paar weken een pleziertochtje met eenige vrienden naar Muiderberg makende, bezochten wij natuurlijk ook de beroemde echo aldaar.