De zwaarste hersenmassa, die ooit in de Vereenigde Staten van Amerika werd gewogen, was die van JAMES H. MADDEN, die te Leadville op den 6den Juli 1882 is overleden. De arts, die hem in zijn laatste ziekte verzorgde, had daarbij niet verbazing opgemerkt hoe breed en hoog zijn voorhoofd was. Toen hij na ’s mans dood zijn brein woog, bleek dit nog veel meer te wegen dan hij zich had voorgesteld. Het woog namelijk twee en zestig en een kwart “ounces” of bijna 1,936 kilogrammen. Het brein van den grooten natuuronderzoeker CUVIER woog wel is waar meer, namelijk 2,006 kilogrammen, maar dat van NAPOLEON I, van AGASSIZ en van WEBSTER, hoewel ook buitengewoon zwaar, wogen toch veel minder dan dat van MADDEN. En daarbij, zegt Knowledge, een engelsch weekblad waaraan dit bericht ontleend is, is ’t opmerkelijk dat MADDEN geen natuuronderzoeker was, noch een veldheer, noch een staatsman, maar... een speler.